Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i03762

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Steblów / Стеблів
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina-Kijowskie
Tytuł/Title:"Steblów. Z seryi III "Albumu widoków" Napoleona Ordy. 88"
Autor/Author:Alfred Kühlewein wg Franciszka Wastkowskiego na podstawie Napoleona Ordy
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w lewym dolnym rogu kompozycji: "Fr. Wastkowski" i "A. Kühlewein"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:187x235 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty oraz nieznaczne plamy i plamki w kompozycji (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1878
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 118 z 30.03.1878 s. 204
Inf. o Autorze/Information about an Author:- Alfred Kühlewein warszawski drzeworytnik czynny w latach 1876-1879 dla "Tygodnika Ilustrowanego" (dość liczne prace); zob SAP t. 4 ss. 344-345 i Rudniewska (Słownik) ss. 77-78. - Napoleon Orda (11.02.1807 Worocewicze - 26.04.1883 Warszawa) rysownik i malarz, także kompozytor; studiował matematykę w Wilnie, brał udział w powstaniu listopadowym, od 1833 w Paryżu, gdzie zajmował się muzyką i rysunkiem m.in. uczył się rysunku u Pierre'a Girarda, odbył liczne podróże artystyczne po Europie i Algierii, w 1856 wrócił do kraju, bardzo aktywny artystycznie w latach ca 1872-1883, kiedy odbył systematyczne podróże po kraju, sporządzając ponad 1000 rysunków i akwarel, z czego 260 zostało zreprodukowanych w litografii (przez Alojzego Misierowicza) w ramach cyklu: Album widoków historycznych Polski cenione przede wszystkim za walory dokumentacyjne; zob. SAP t. 6 ss. 291-294.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 24112
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z obszernym tekstem sygnowanym pseudonimem: "Bolesław z nad Dniepru" autorstwa Jana Bolesława Liwskiego; zob. SPPP t. 1 s. 283. Steblów w ówczesnym powiecie kaniowskim. Pałac powstał w 1. ćw. XIX w. z przebudowanego arsenału staraniem Hołowińskich, zdewastowany po rewolucji październikowej, ostatecznie rozebrany 1982; zob. Encyklopedia Kresów s. 444 z ilustracją (akwarela N. Ordy) i Hauser, Tokarski 2001 ss. 164-165.
Cena/Price:200
Numer katalogowy/Number:i03762
Kategorie tematyczne/Categories:architektura rezydencje, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture rezydencje/residences, manors/residence, manor / Architektur Residenzen/Residenz / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich