Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i03764
Typ/Type:dwie ryciny na jednej karcie
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Śmiła / Сміла
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina-Kijowskie
Tytuł/Title:[1] "Słynący cudami wizerunek Matki Boskiej w kościele śmilańskim."; [2] "Kościół parafialny w Śmile. (Gub. kijowska)."
Sygnatura/Signature:Ryciny niesygnowane
Technika/Technique:drzeworyty sztorcowe na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 139x115; 2) 116x185 mm
Stan/Condition:Rycina 1) w ładnym stanie; rycina 2) w dość ładnym stanie, w górnej części typograficznej ramki, ale poza kompozycją, nieznaczne zagięcia wskutek starego złożenia karty (ryciny po konserwacji)
Datowanie/Dating:1872
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 212 z 20.01.1872 s. 33
Literatura/Literature:Grajewski 1972 1) nie notuje; 2) poz. 24230
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z anonimowym tekstem. Spis treści półrocznika podaje jako autora tekstu: "Bolesław z nad Dniepru.", który stanowi pseudonim Jana Bolesława Liwskiego; zob. SPPP t. 1 s. 283; jednakże nie podaje autora rysunku według którego wykonano rycinę. Śmiła - powiat czerkaski. Kościół 1818-1827. Obraz autorstwa Paszkowskiego.
Cena/Price:240
Numer katalogowy/Number:i03764
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski architektura kościoły sanktuaria, architektura detale architektoniczne wyposażenie, kultura sztuki plastyczne / architecture churches/church sanctuaries/sanctuary, architecture architectural details/architectural detail equipment, culture fine arts / Architektur Heiligtümer/Heiligtum Kirchen/Kirche, Architektur architektonische Details/architektonisches Detail Ausstattung, Kultur bildende Künste / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich