Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i03772

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Wołodarka / Володарка
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina-Kijowskie
Tytuł/Title:"Kościół w Wołodarce. [...] 871"
Autor/Author:Kazimierz Piastuszkiewicz wg Bronisława Podbielskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie u dołu kompozycji, w lewym rogu: "K. PIAST." i w prawym rogu monogram wiązany: "BP"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:113x188 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucie karty, sama karta uszkodzona poza kompozycją
Datowanie/Dating:1881
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 307 z 12.11.1881 s. 320
Inf. o Autorze/Information about an Author:Kazimierz Piastuszkiewicz (ur. 1856) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1876-1889, autor kilkudziesięciu drzeworytów, związany głównie z "Kłosami"; zob. SAP t. 7 s. 86.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 24871
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Ilustracja do obszernego artykułu w odcinkach Edwarda Chłopickiego: "Wędrówka po gubernii kijowskiej" zawartego w numerach od 304 z 22.10.1881 do 310 z 3.12.1881 z ilustracjami różnych autorów (tekst jedynie do nr 309 z 26.11.1881, ilustracje aż do nr 310), tekst zachowany w całości w kserokopii. Dawny powiat skwirski. Dawny kościół parafialny XVIII w., gruntownie przebudowany 1780 i 1826, po II wojnie światowej przebudowany na cerkiew, kościół w pobliżu pałacu Abramowiczów; zob. Hauser, Tokarski 2001 s. 191 z ilustracją oraz Aftanazy t. 11 ss. 389-390 z przedmiotową ryciną na s. 389.
Cena/Price:150
Numer katalogowy/Number:i03772
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture churches/church / Architektur Kirchen/Kirche / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich