Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i03773
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Wołodarka / Володарка
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina-Kijowskie
Tytuł/Title:"Wnętrze sali jadalnéj w Wołodarce [...] 875"
Autor/Author:Paweł Boczkowski
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w prawym dolnym rogu: "P. BOCZKOWSKI."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:210x279 mm
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, przedarcie karty na prawym marginesie w obrębie typograficznej ramki nieznacznie zachodzące na kompozycję, nieznaczne zagięcia karty i niewielka wydawnicza plama już poza kompozycją na lewym marginesie karty (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1881
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 308 z 19.11.1881 s. 329
Inf. o Autorze/Information about an Author:Paweł Boczkowski warszawski drzeworytnik czynny w latach 1876-1901, związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym" i "Biesiadą Literacką"; zob. SAP t. 1 s. 192.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 24872
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Ilustracja do obszernego artykułu w odcinkach Edwarda Chłopickiego: "Wędrówka po gubernii kijowskiej" zawartego w numerach od 304 z 22.10.1881 do 310 z 3.12.1881 z ilustracjami różnych autorów (tekst jedynie do nr 309 z 26.11.1881, ilustracje aż do nr 310), tekst zachowany w całości w kserokopii. Spis treści półrocznika nie podaje autora rysunku wg którego wykonano rycinę. Dawny powiat skwirski. Rezydencja Abramowiczów ukończona w 1863, cenna kolekcja malarstwa i bogato wyposażone wnętrza, w posiadaniu Abramowiczów do 1910, wówczas Lucjan Abramowicz sprzedał dobra Marii Branickiej. Obiekt zniszczony po 1918; zob. Encyklopedia Kresów s. 526 i Hauser, Tokarski 2001 s. 191 i obszernie Aftanazy t. 11 ss. 384-390 z przedmiotową ryciną na s. 387.
Cena/Price:200
Numer katalogowy/Number:i03773
Kategorie tematyczne/Categories:architektura rezydencje wnętrza, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture interiors/interior/ rezydencje/residences, manors/residence, manor / Architektur Inneres Residenzen/Residenz / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich