Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i03783

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy z Kijowszczyzny
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina-Kijowskie
Tytuł/Title:"TYPY MYŚLIWSKIE Z GUBERNII KIJOWSKIÉJ. (Podług szkicu hr. Młodeckiego). Bracia marszałkowicze."
Autor/Author:wg Józefa Marcina Młodeckiego
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:168x176 mm
Stan/Condition:Niewielki górny margines karty, w tym miejscu rycina niemalże przycięta do kompozycji. Rycina w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1864
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 264 z 15.10.1864 s. 384
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 10572
Uwagi/Comments:Wycinek. Rycina bez artykułu - rycinie nie towarzyszył w numerze tekst. Dość rzadka rycina.
Cena/Price:150
Numer katalogowy/Number:i03783
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski etnografia typy, gospodarka rolnictwo łowiectwo (myślistwo), przyroda hipologia i sceny hippiczne / economy agriculture hunting, ethnography types/type, nature/wildlife hippology / Etnographie Typen/Typ, Natur Hippologie, Wirtschaft Landwirtschaft Jagdwesen / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich