Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i03785

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy z Kijowszczyzny
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina-Kijowskie
Tytuł/Title:"TYPY MYŚLIWSKIE Z GUBERNII KIJOWSKIÉJ. (Podług szkicu hr. Młodeckiego). Pan Marszałek."
Autor/Author:Jan Styfi wg Józefa Marcina Młodeckiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w prawym dolnym rogu kompozycji: "STYFI"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:166x178 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczna plamka w kompozycji, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty
Datowanie/Dating:1864
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 263 z 8.10.1864 s. 376
Inf. o Autorze/Information about an Author:Jan Styfi (1839-1921) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1859-po koniec XIX w., studiował w latach 1856-1857 w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych, następnie doskonalił się w drzeworytnictwie w Lipsku, jako rytownik związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym", a w latach 1865-1890 z "Kłosami" (w obu pismach jako kierownik drzeworytni), rytował również dla wydawnictw książkowych i kalendarzy, jeden z najwybitniejszych i najpłodniejszych polskich ksylografów; zob. obszernie Opałek 1949 ss. 64-66 i SPKP ss. 864-865.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 10572
Uwagi/Comments:Wycinek. Rycina bez artykułu - rycinie nie towarzyszył w numerze tekst. Dość rzadka rycina.
Cena/Price:160
Numer katalogowy/Number:i03785
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski etnografia typy, gospodarka rolnictwo łowiectwo (myślistwo), przyroda hipologia i sceny hippiczne / economy agriculture hunting, ethnography types/type, nature/wildlife hippology / Etnographie Typen/Typ, Natur Hippologie, Wirtschaft Landwirtschaft Jagdwesen / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich