Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i03786

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy z Kijowszczyzny
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina-Kijowskie
Tytuł/Title:"TYPY MYŚLIWSKIE Z GUBERNII KIJOWSKIÉJ. (Podług szkicu hr. Młodeckiego). Pan Pępecki, ekonom i łowczy pana marszałaka."
Autor/Author:Aleksander Regulski wg Józefa Marcina Młodeckiego.
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w lewym dolnym rogu kompozycji: "A. REGULSKI"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:166x178 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1864
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 263 z 8.10.1864 s. 377
Inf. o Autorze/Information about an Author:Aleksander Regulski (1839 Warszawa-1884 Warszawa) wybitny drzeworytnik polski działający w Warszawie, jeden z pionierów ksylografii oraz jeden z jej najwybitniejszych przedstawicieli, czynny w latach 1861-1884, związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym" do 1865 i od 1868 do śmierci jako kierownik drzeworytni, w latach 1865-1868 prowadził drzeworytnię "Kłosów" (a w latach 1866-1867 miał też własną drzeworytnię), zamieszczał też prace w innych czasopismach i kalendarzach oraz wydawnictwach książkowych, specjalizował się w portrecie, początkowo rytował również inne tematy, płodny twórca, autor kilku tysięcy drzeworytów, prawdopodobnie ok. 3000 z czego ok. 2000 portretów; zob. obszerny biogram SAP t. 8 ss. 278-279.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje (w poz. 10572)
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Rycina bez artykułu - rycinie nie towarzyszył w numerze tekst. Dość rzadka rycina.
Cena/Price:160
Numer katalogowy/Number:i03786
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia typy, gospodarka rolnictwo łowiectwo (myślistwo), malarstwo polskie, rysunek polski przyroda hipologia i sceny hippiczne kynologia - sceny z psami / economy agriculture hunting, ethnography types/type, nature/wildlife hippology / Etnographie Typen/Typ, Wirtschaft Landwirtschaft Jagdwesen, Natur Hippologie / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich