Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i03789
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Bałta / Балта
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina-Odessa i okolice
Tytuł/Title:"JARMARK NA KONIE W BAŁCIE. Podług akwareli Juliusza Kossaka, rysował Wojciech Kossak"
Autor/Author:Kazimierz Olszewski wg Wojciecha Kossaka na podstawie Juliusza Kossaka
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "K. OLSZEWSKI" i "WK"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:230x511 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczne plamki, ślady po wyjęciu ryciny z oprawy, nieznaczne i podklejone na odwrocie taśmą konserwatorską Filmoplast P przedarcie na lewym marginesie karty
Datowanie/Dating:1877
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 622 z 31.05.1877 ss. 348-349
Inf. o Autorze/Information about an Author:Kazimierz Olszewski warszawski drzeworytnik czynny w latach 1874-1901, autor ok. 60 drzeworytów głównie dla "Kłosów" i "Tygodnika Ilustrowanego"; zob. SAP t. 6 s. 277.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 6894
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta (rycina odbita na podwójnej, wydawniczo złożone karcie). Efektowna rycina. Rycinie nie towarzyszył tekst. Dawne miasto powiatowe w dawnym województwie bracławskim (część prawobrzeżna miasta turecka), słynne z jarmarków końskich; zob. Encyklopedia Kresów s. 26. Typy żydowskich handlarzy koni.
Cena/Price:350
Numer katalogowy/Number:i03789
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski etnografia judaica sceny obyczajowe i rodzajowe targi i jarmarki, odpusty Żydzi, gospodarka rolnictwo hodowla, przyroda hipologia i sceny hippiczne / economy agriculture breeding, ethnography Judaica markets and fairs/market and fair social scenes, themes/social scene, social theme the Jews, nature/wildlife hippology / Etnographie Judaika Juden Märkte und Jahrmärkte/Markt und Jahrmarkt Sittenszenen/Sittenszene, Natur Hippologie, Wirtschaft Landwirtschaft Zucht / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich