Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i03791

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Bałta / Балта
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina-Odessa i okolice
Tytuł/Title:"Tabuńczyki w Bałcie. 568"
Autor/Author:Aleksander Malinowski wg Józefa Brandta
Cykl/Series/Cycle/Period:Cykl: "Rysunki Józefa Brandta."
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w obrębie kompozycji: po lewej stronie "A M." i w prawym dolnym rogu monogram wiązany "JB 75"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:164x234 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, kompozycja bez wad, nieznaczne plamki na marginesach karty, nad kompozycją słaby ślad po starym złożeniu karty
Datowanie/Dating:1875
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 406 z 9.10.1875 s. 225
Inf. o Autorze/Information about an Author:- Aleksander Malinowski (1855-1917) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1870-1888, rytujący głównie dla "Kłosów" i "Tygodnika Ilustrowanego"; zob. obszerny biogram SAP t. 5 s. 305. - Józef Brandt (11.02.1841 Szczebrzeszyn pow. Zamość - 12.06.1915 Radom) polski malarz. W 1858 ukończył Instytut Szlachecki w Warszawie i rozpoczął w Paryżu studia politechniczne, które porzucił i uczył się malarstwa w pracowni Léona Cognieta oraz korzystał z porad Juliusza Kossaka i Henryka Rodakowskiego. W 1860 powrócił do kraju i wspólnie z J. Kossakiem odbył podróż po Ukrainie. Debiutował w TZSP w Warszawie w 1861. Od 1862 do 1866 studiował malarstwo w Monachium, gdzie osiadł na stałe, szczególnie początkowo pozostając pod wpływem niemieckiego batalisty Franza Adama. Od 1866 spędzał miesiące letnie w majątku w Orońsku pod Radomiem. W Monachium szybko zdobył popularność, malował głównie sceny rodzajowo-batalistyczne i historyczne szczególnie dot. polskiej historii XVII w. i wschodnich kresów I RP na Ukrainie - liczne motywy dot. najazdów szwedzkich, walk z Tatarami i Kozakami. Od ca 1875 prowadził prywatną szkołę malarską, stając się przywódcą monachijskiej szkoły malarstwa polskiego. Zerwał z konwencją akademicką przechodząc do swobodnej kompozycji stwarzając oryginalne wizje odznaczającą się fantazją malarską. Zdobył uznanie w całej Europie, zdobył szereg najwyższych odznaczeń i nagród oraz członkostwa akademii sztuk w Berlinie, Monachium, Pradze. Miał licznych uczniów i naśladowców; zob. SAP t. 1 ss. 226-228 oraz Polski słownik biograficzny (PSB) t. 2 ss. 388-391
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 1524
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Rycinie nie towarzyszył tekst w numerze. Dawne miasto powiatowe w dawnym województwie bracławskim (część prawobrzeżna miasta turecka), słynne z jarmarków końskich; zob. Encyklopedia Kresów s. 26
Cena/Price:180
Numer katalogowy/Number:i03791
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski architektura młyny, etnografia Ukraińcy sceny obyczajowe i rodzajowe targi i jarmarki, odpusty typy ludowe, gospodarka rolnictwo hodowla, przyroda hipologia i sceny hippiczne / architecture mills/mill, economy agriculture breeding, ethnography folk types/folk type markets and fairs/market and fair social scenes, themes/social scene, social theme the Ukrainians, nature/wildlife hippology / Architektur Mühlen/Mühle, Etnographie Märkte und Jahrmärkte/Markt und Jahrmarkt Sittenszenen/Sittenszene Ukrainer Volkstypen/Volkstyp, Natur Hippologie, Wirtschaft Landwirtschaft Zucht / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich