Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i03791

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Bałta / Балта
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina-Odessa i okolice
Tytuł/Title:"Tabuńczyki w Bałcie. 568"
Autor/Author:Aleksander Malinowski wg Józefa Brandta
Cykl/Series/Cycle/Period:Cykl: "Rysunki Józefa Brandta"
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "A M." i monogram wiązany "JB 75"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:164x234 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, kompozycja bez wad, nieznaczne plamki na marginesach karty, nad kompozycją słaby ślad po starym złożeniu karty
Datowanie/Dating:1875
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 406 z 9.10.1875 s. 225
Inf. o Autorze/Information about an Author:Aleksander Malinowski (1855-1917) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1870-1888, rytujący głównie dla "Kłosów" i "Tygodnika Ilustrowanego"; zob. obszerny biogram SAP t. 5 s. 305.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 1524
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Rycinie nie towarzyszył tekst. Dawne miasto powiatowe w dawnym województwie bracławskim (część prawobrzeżna miasta turecka), słynne z jarmarków końskich; zob. Encyklopedia Kresów s. 26.
Cena/Price:160
Numer katalogowy/Number:i03791
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski architektura młyny, etnografia Ukraińcy sceny obyczajowe i rodzajowe targi i jarmarki, odpusty typy ludowe, gospodarka rolnictwo hodowla, przyroda hipologia i sceny hippiczne / architecture mills/mill, economy agriculture breeding, ethnography folk types/folk type markets and fairs/market and fair social scenes, themes/social scene, social theme the Ukrainians, nature/wildlife hippology / Architektur Mühlen/Mühle, Etnographie Märkte und Jahrmärkte/Markt und Jahrmarkt Sittenszenen/Sittenszene Ukrainer Volkstypen/Volkstyp, Natur Hippologie, Wirtschaft Landwirtschaft Zucht / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich