Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i03793
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Bałta / Балта
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina-Odessa i okolice
Tytuł/Title:"W drodze do Bałty. Rysunek Juliusza Kossaka. 289"
Autor/Author:Edward Gorazdowski wg Juliusza Kossaka
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: monogram wiązany "JK" i "E. GORAZDOWSKI"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:234x316 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1874
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 358 z 7.11.1874 s. 285
Inf. o Autorze/Information about an Author:Edward Gorazdowski (1843-1901) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1863 do początków XX w., jeden z najlepszych i najpłodniejszych polskich ksylografów, wielokrotnie nagradzany, w latach 1863-1873 i od 1890 związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym", 1873-1890 z "Kłosami"; zob. obszerny biogram SAP t. 2 ss. 400-401.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 7144
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst w kserokopii. Spis treści półrocznika nie podaje autora tekstu. Dawne miasto powiatowe w dawnym województwie bracławskim (część prawobrzeżna miasta turecka), słynne z jarmarków końskich; zob. Encyklopedia Kresów s. 26.
Cena/Price:200
Numer katalogowy/Number:i03793
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski etnografia sceny obyczajowe i rodzajowe targi i jarmarki, odpusty, przyroda hipologia i sceny hippiczne / ethnography markets and fairs/market and fair social scenes, themes/social scene, social theme, nature/wildlife hippology / Etnographie Märkte und Jahrmärkte/Markt und Jahrmarkt Sittenszenen/Sittenszene, Natur Hippologie / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich