Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i00407
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Karpaty Wschodnie / Typy bojkowskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Galicja Wschodnia (Ukraina)
Tytuł/Title:"Bojki."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:litografia na papierze
Wymiary/Size/Capacity:170x139 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczne plamy na marginesach karty, ale już poza kompozycją (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1837
Pochodzenie/Origin:Z: Przyjaciel Ludu nr 52 z 30.06.1837 s. 409
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z anonimowym tekstem. Rzadkie przedstawienie typów Bojków.
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i00407
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia Bojkowie typy ludowe, varia kostiumologia i stroje ludowe, zawody i zajęcia sprzedawca obnośny i obwoźny sprzedawca/sprzedawczyni / ethnography /the Boikos - highlanders of the Bieszczady Mountains folk types/folk type, jobs and professions/job and occupation varia costumology / Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Etnographie Bojken Volkstypen/Volkstyp, Varia Kostümkunde/Trachten / lithograph / Lithographie