Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i03885

Typ/Type:fotografia
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Zaleszczyki / Заліщики
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Zaleszczyki województwo tarnopolskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Zaleszczyki. Święto winobrania"
Autor/Author:Józef Dańda
Sygnatura/Signature:Fotografia na odwrocie sygnowana pieczęcią autora: "Dańda Józef KATOWICE - skrz. poczt. 244 [...]".
Technika/Technique:Fotografia
Wymiary/Size/Capacity:122x172 mm.
Stan/Condition:Fotografia w bardzo ładnym stanie.
Datowanie/Dating:Lata 30. XX w.
Pochodzenie/Origin:Z: Ze zbiorów Archiwum Fotograficznego Wydziału Turystyki Ministerstwa Komunikacji w Warszawie (do 1939) i Studium Turyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (do 1939) (obecne działające instytucje nie są następcami prawnymi ww.).
Inf. o Autorze/Information about an Author:Józef Dańda (13.04.1885 Michałkowice (Zaolzie) - 1.04.1974 Katowice) wybitny śląski fotograf związany głównie z Katowicami, zwolennik fotografii ojczystej, najbardziej aktywny w latach 30-tych, po wojnie pierwszy wykładowca fotografii w ASP w Katowicach (jako Filii ASP w Krakowie); zob. Jadwiga Lipońska-Sajdak, Jacek Mastalerz: Fotografia ojczysta Józefa Dańdy. Katowice: Muzeum Historii Katowic, 2005.
Uwagi/Comments:Pieczęcie obu ww. instytucji. Na odwrocie fotografii odręczny opis atramentem i ołówkiem z epoki. Fotografia ze zbioru współpracownika ww. instytucji prof. dr Stanisława Leszczyckiego. Ciekawa motywowo fotografia.
Cena/Price:400
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i03885
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia Ukraińcy typy ludowe, gospodarka rolnictwo, varia kostiumologia i stroje ludowe wino / economy agriculture, ethnography folk types/folk type the Ukrainians, varia costumology wine / Etnographie Ukrainer Volkstypen/Volkstyp, Varia Kostümkunde/Trachten Wein, Wirtschaft Landwirtschaft / photography