Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i03893
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Kowno / Kaunas
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Litwa
Tytuł/Title:"ZAMEK W KOWNIE. (Rysował Cegliński, rytowano w drzeworytni Tygodnika)."
Autor/Author:M. Schmidt wg Juliusza Ceglińskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "M. S. sc.".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:156x242 mm.
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, przycięty niewielki fragment górnego marginesu kompozycji, rycina podklejona górnym marginesem na karton.
Datowanie/Dating:1861
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowny nr 73 z 16.02.1861 s. 61.
Inf. o Autorze/Information about an Author:M. Schmidt lipski albo wiedeński drzeworytnik czynny w Polsce w latach 1860-1861, rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego" sygnujący swe prace "M. Schmidt", "M. Sch.", "MS" i "M.S." (w tym monogramem wiązanym), brak informacji o poza polskiej działalności tego grafika; zob. Opałek 1949 s. 62, Rudniewska (Słownik) s. 117 i przede wszystkim SAP t. 10 ss. 209-210 (Hanebutt-Benz 1984 i AKL. Index nie notują).
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 22314.
Uwagi/Comments:Wycinek, zachowany tekst w kserokopii autorstwa Władysława Maleszewskiego. Bardzo rzadka rycina. Ruiny zamku, pierwszą warownię w tym miejscu wzniesiono w XIII w., zamek zniszczony 1362, na jego miejscu wzniesiono kolejny zamek 1368, którego ruiny zachowane są do dziś, budowla na planie nieregularnego czworokąta z czteroma narożnymi wieżami, rozbudowany o basteję w 2. połowie XVI w., w wyniku wylewów rzeki Wilii w XVII i 1. połowie XVIII w. zawalenie części murów, w XIX w. częściowo rozebrany, restauracja zamku od 1930 do 1989; zob. Rąkowski 1999 ss. 139-140.
Cena/Price:180
Numer katalogowy/Number:i03893
Kategorie tematyczne/Categories:architektura zamki, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture castles/castle / Architektur Burgen/Burg / wood-engraving / Holzstich