Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i03894
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Nowomalin / Новомалин
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Zdołbunów województwo wołyńskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"ZAMEK W NOWOMALINIE. WŁASNOŚĆ Ś. P. OSKARA SOSNOWSKIEGO. 7434"
Autor/Author:Edward Nicz wg Jana Owidzkiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana typograficznie pod kompozycją: "RYS. J. OWIDZKI. RYT. EDWARD NICZ.".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:167x238 mm.
Stan/Condition:Rycina w stanie więcej niż dobrym, rdzawe plamy na marginesach karty nieznacznie zachodzące na kompozycję.
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 1134 z 24.03.1887 s. 177.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 23221.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z kserokopią tekstu autorstwa Tadeusza Jerzego Steckiego. Miejscowość pierwotnie w powiecie ostrogskim przekształconym w 1925 w powiat zdołbunowski. Obecnie zachowane jedynie ruiny zamku zbudowanego w XVI-XVII w., zaś w 2. poł. XVII w. wzniesiony przylegający doń pałac, dalsze przebudowy w stylu neogotyckim 1802, zniszczony w I wojnie światowej, odbudowany po I wojnie światowej i ponownie zniszczony w czasie II wojny światowej; zob. Tokarski 2001 t. 2 s. 170.
Cena/Price:250
Słowa kluczowe/Keywords:Wołyń
Numer katalogowy/Number:i03894
Kategorie tematyczne/Categories:architektura rezydencje zamki / architecture castles/castle rezydencje/residences, manors/residence, manor / Architektur Burgen/Burg Residenzen/Residenz / wood-engraving / Holzstich