Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i03919
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Stanisławów / Івано-Франківськ
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo stanisławowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Pożar w Stanisławowie."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:181x227 mm
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, plamy po starym zalaniu na marginesach karty (ale już poza kompozycją), słaby ślad po starym poziomym złożeniu karty
Datowanie/Dating:1868
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Lwowski nr 40 z 15.10.1868 s. 317
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 24082
Uwagi/Comments:Zachowany cały numer pisma z tekstem dot. ryciny. Bardzo rzadka rycina. Rycina przedstawia pożar zabudowań rynku miasta, które zostało doszczętnie zniszczone przez wielki pożar w 1868; zob. Encyklopedia Kresów s. 440.
Cena/Price:270
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i03919
Kategorie tematyczne/Categories:architektura rynki, varia klęski żywiołowe pożary / architecture market squares/market square, varia fires/fire/wildfire natural calamities/natural calamity / Architektur Ringe/Ring, Varia Brände/Brand Naturkatastrophe / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich