Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i03928

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Toruń / Thorn
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat grodzki Toruń województwo kujawsko-pomorskie (toruńskie)
Tytuł/Title:"KOŚCIOŁ ŚW. JAKÓBA NA NOWÉM-MIEŚCIE W TORUNIU. 7681"
Autor/Author:Aleksander Malinowski
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana typograficznie pod kompozycją i typograficzną ramką: "Ryt. A. Malinowski."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:131x101 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie (po konserwacji)
Datowanie/Dating:1887
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 1163 z 13.10.1887 s. 228
Inf. o Autorze/Information about an Author:Aleksander Malinowski (1855-1917) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1870-1888, rytujący głównie dla "Kłosów" i "Tygodnika Ilustrowanego"; zob. obszerny biogram w SAP t. 5 s. 305.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 24328
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z anonimowym tekstem. Spis treści półrocznika nie podaje autora rysunku (albo fotografii) według którego wykonano rycinę ani też autora tekstu. Kościół św. Jakuba (do 1425 cysterek, 1425-1557 i 1667-1833 benedyktynek), gotycki, ceglany, wznoszony etapowo od 1309; zob. Atlas zabytków s. 146.
Cena/Price:120
Słowa kluczowe/Keywords:Pomorze/Ziemia Chełmińska/Kulmerland/Culmerland/Stadtkreis Thorn
Numer katalogowy/Number:i03928
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture churches/church / Architektur Kirchen/Kirche / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich