Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i03935
Typ/Type:druk (ilustracja) i rycina na jednej karcie
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Kijów / Київ / Ignacy Fonberg
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina-Kijowskie
Tytuł/Title:[1] "UNIWERSYTET W KIJOWIE. Według fotografii Włodzimierza Wysockiego w Kijowie. 1565"; [2] "IGNACY FONBERG. 1564"
Autor/Author:1) (Ilustracja) wg Bronisławawa Podbielskiego na podstawie Włodzimierza Wysockiego; 2) (rycina) Julian Schübeler wg Ksawerego Pillatiego
Sygnatura/Signature:1) Ilustracja sygnowana na płycie w lewym dolnym rogu kompozycji: monogram wiązany "BP"; 2) rycina sygnowana na płycie u dołu kompozycji: w lewym rogu "J. SCHÜBELER ryt" oraz w prawym rogu w odbiciu lustrzanym: "X. Pillati"
Technika/Technique:1) druk na papierze; 2) drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 165x238; 2) 138x114 mm
Stan/Condition:1) Ilustracja w bardzo ładnym stanie; 2) rycina w ładnym stanie, drobne plamki powstałe podczas druku
Datowanie/Dating:1885
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Powszechny nr 12 (429) z 22.03.1885 s. 184
Inf. o Autorze/Information about an Author:Julian Schübeler warszawski drzeworytnik czynny w latach 1865-1889, związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym" i "Kłosami", autor wielu drzeworytów; zob. Opałek 1949 ss. 62-63, Rudniewska (Słownik) ss. 118-119.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 1) i 2) nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz obszerny tekst z 3 kolejnych numerów autorstwa Mariana Dubieckiego: "Uniwersytet Kijowski (Wspomnienie jubileuszowe)". 1) Uniwersytet otwarty w 1834, gmach uniwersytetu powstał 1837-1843; zob. Hauser, Tokarski 2001 s. 101 z ilustracją. 2) Ignacy Fonberg (1801-1891) chemik i doktor nauk medycznych, profesor Uniwersytetu Wileńskiego, następnie Akademii Medyczno-Chirurgicznej, potem Uniwersytetu w Kijowie od 1842; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 7 ss. 51-52. Nadto widoki awersu i rewersu medalu z portretem Ignacego Fonberga (drzeworyty sztorcowe o średnicy 43 mm).
Cena/Price:170
Słowa kluczowe/Keywords:[portret:Fonberg Ignacy]
Numer katalogowy/Number:i03935
Kategorie tematyczne/Categories:architektura szkoły wyższe, malarstwo polskie, rysunek polski portrety polskie okres postacie 19 wiek - Polska, portrety polskie zawody chemicy - Polska lekarze i inny personel medyczny - Polska naukowcy - Polska, przyroda medycyna, varia numizmatyka, medalierstwo, falerystyka / architecture high schools, universities/high school, university, nature/wildlife medicine, portraits/portrait varia / Architektur Hochschulen/Hochschule, Natur Medizin, Porträts/Porträt Varia / table (figure) wood-engraving woodcut / Druck Holzschnitt Holzstich