Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i00419
Typ/Type:rycina (kompozycja)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy ukraińskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina
Tytuł/Title:"Zwyczaje i obyczaje ludu na Rusi"
Autor/Author:Leopold Geisbe wg Artura Grottgera
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "L. GEISBE sc" oraz monogram wiązany: "AG"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:205x177 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczne mechaniczne uszkodzenia (wydawnicze) w górnej części kompozycji (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1867
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Lwowski nr 9 z 8.12.1867 s. 69
Inf. o Autorze/Information about an Author:Leopold Geisbe (ca 1840/1842 Wiedeń - 28.07.1905 Wiedeń) austriacki drzeworytnik, czynny od 1855 do co najmniej 1905, właściciel firma L. Geisbe X. A. in Wien, liczne drzeworyty w: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild 1886-1902; zob. AKL t. 51 oraz AKL. Index t. 5 s. 651 oraz Hanebutt-Benz 1984 łam 1049.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Wycinek, zachowany tekst w kserokopii "Swaty i wesela ludu na Rusi." sygnowany pseudonimem: "Fr. B." (SPPP nie rozwiązuje tego pseudonimu). Bardzo rzadka rycina. Ciekawy motyw.
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i00419
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kompozycje (w tym wielowidokowe), etnografia Ukraińcy typy typy ludowe zwyczaje i obrzędy, varia kostiumologia i stroje ludowe / architecture compositions (including multiview ones), ethnography customs and rituals/custom and ritual folk types/folk type the Ukrainians types/type, varia costumology / Architektur Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition, Etnographie Sitten und Bräuche/Sitte und Brauch Typen/Typ Ukrainer Volkstypen/Volkstyp, Varia Kostümkunde/Trachten / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich