Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i03977

Typ/Type:zestaw 11 rycin
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Ukraina / Rosja
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina
Tytuł/Title:"An den Ufern des Dniepr."
Autor/Author:Drzeworytnia Knesing X. A.
Sygnatura/Signature:Ryciny niesygnowane albo sygnowane na płycie: "KNESIG X. A." (?).
Technika/Technique:Drzeworyty sztorcowe o małych wymiarach na kartach formatu a5
Wymiary/Size/Capacity:od 43x39 do 94x103 mm.
Stan/Condition:Ryciny w ładnych stanach.
Pochodzenie/Origin:Z: Westermanns Illustrierte Deutsche Monatshefte. X 1884-III 1885 ss.54-63 i ss.196-205.
Uwagi/Comments:Ryciny stanowią ilustrację do artykułu autorstwa C. von Binzer: "An der Ufern des Dniepr", tekst w całości (karty luzem). Ryciny przedstawiają rosyjskie i ukraińskie typy ludowe oraz sceny obyczajowe.
Cena/Price:150
Numer katalogowy/Number:i03977
Kategorie tematyczne/Categories:architektura cerkwie, etnografia Rosjanie Ukraińcy targi i jarmarki, odpusty typy ludowe / architecture Orthodox churches/Orthodox church, ethnography folk types/folk type markets and fairs/market and fair the Russians the Ukrainians / Architektur orthodoxe Kirchen/orthodoxe Kirche, Etnographie Märkte und Jahrmärkte/Markt und Jahrmarkt Russen Ukrainer Volkstypen/Volkstyp / wood-engraving / Holzstich