Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i03977

Typ/Type:zestaw jedenastu rycin
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Ukraina / Rosja
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina
Tytuł/Title:"An den Ufern des Dniepr."
Autor/Author:Drzeworytnia Theodor Knesing
Sygnatura/Signature:Ryciny sygnowane na płycie: "KNESIG X. A.", część rycin niesygnowanea
Technika/Technique:drzeworyty sztorcowe na papierze na kartach formatu a5
Wymiary/Size/Capacity:od 43x39 mm do 94x103 mm (kompozycje)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie
Datowanie/Dating:1885
Pochodzenie/Origin:Z: Westermanns Illustrierte Deutsche Monatshefte. X 1884-III 1885 ss. 54-63 i ss. 196-205
Drukarnia/Printing office:Drzeworytnia Theodor Knesing w Monachium czynna od ca 1870 do ca 1901 pracująca głównie dla niemieckich czasopism ilustrowanych; zob. Hanebutt-Benz 1984 łam 1209
Uwagi/Comments:Ryciny stanowią ilustrację do artykułu autorstwa C. von Binzer: "An der Ufern des Dniepr", tekst w całości (karty luzem). Ryciny przedstawiają rosyjskie i ukraińskie typy ludowe oraz sceny obyczajowe
Cena/Price:150
Numer katalogowy/Number:i03977
Kategorie tematyczne/Categories:architektura cerkwie, etnografia Rosjanie Ukraińcy targi i jarmarki, odpusty typy ludowe, malarstwo obce, rysunek obcy / architecture Orthodox churches/Orthodox church, ethnography folk types/folk type markets and fairs/market and fair the Russians the Ukrainians / Architektur orthodoxe Kirchen/orthodoxe Kirche, Etnographie Märkte und Jahrmärkte/Markt und Jahrmarkt Russen Ukrainer Volkstypen/Volkstyp / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich