Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i04026

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-panoramy
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:Warszawa / "VARSOVIA. VISTULA"
Autor/Author:Irena Stankiewicz
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt w sepii na kartonie
Wymiary/Size/Capacity:116x101 mm (kompozycja); 123x110 mm (karnet złożony); 123x218 mm (karnet po rozłożeniu)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:lata 60. XX wieku
Pochodzenie/Origin:Pozycja ze zbioru prof. dr hab. Stanisława Leszczyckiego
Inf. o Autorze/Information about an Author:Irena Stankiewicz (28.02.1925 Puławy) warszawska graficzka, pedagog. Do 1938 mieszkała w Korytnicy pow. Węgrów, od 1938 w Warszawie, w czasie okupacji w Korytnicy. Po wojnie rozpoczęła studia na Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (WSSP) w Warszawie, następnie studiowała w latach 1950-1953 na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych (ASP) w Warszawie, dyplom w zakresie grafiki w 1953. Zajmowała się głównie grafiką warsztatową (szczególnie drzeworytem i linorytem) i użytkową głównie ilustracja książkowa, także ekslibrisem, współpracowała w latach 1952/1954-1960 z wydawnictwem "Czytelnik", a od 1967/1970 z "Naszą Księgarnią", od 1958 pedagog na macierzystej uczelni, liczne nagrody w zakresie ilustratorstwa i opracowania graficznego książek oraz grafiki warsztatowej; zob. SAP 1972 s. 527 i inne materiały
Uwagi/Comments:Rycina na druku (karnecie) życzeń świątecznych przesyłanych przez Mary i John Gronouski (druk). Rycina tożsama z wersją dwubarwną (karnet życzeniowy dla Osmana i Heleny Achmatowiczów) z lat 1964-1969. O autorstwie Ireny Stankiewicz świadczy stary dopisek kolekcjonerski z epoki (autorstwa i ze zbioru prof. Stanisława Leszczyckiego, który też był adresatem karnetu życzeniowego). - John Austin Gronouski (26.10.1919 Dunbar - 7.01.1996 Green Bay) – amerykański urzędnik i dyplomata (ambasador USA w Polsce) polskiego pochodzenia. W 1963 roku mianowany został poczmistrzem generalnym Stanów Zjednoczonych i członkiem gabinetu rządowego (w randze ministra). W latach 1965-1968 ambasador USA w Polsce. - Stanisław Marian Leszczycki (8.05.1907 Mielec - 13.06.1996 Warszawa) wybitny polski geograf i krajoznawca, polityk. Studia na kierunku geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ) w Krakowie, gdzie już w 1928 zatrudniony został jako asystent. Doktorat uzyskał w 1933 roku. Od 1934 równolegle pracuje w Krakowskim Biurze Planowania Regionalnego. Tu m.in. zainteresował się tematyką turystyczną, stworzył pojęcie turyzmu i geografii turystyki oraz dla zapewnienia kadr dla ruchu turystycznego utworzył na UJ podyplomowe Studium Turyzmu w 1936 roku. M.in. działał w Lidze Popierania Turystyki i Związku Ziem Górskich i Polskim Towarzystwie Geograficznym. W 1939 aresztowany w akcji Sonderaktion Krakau i był więziony Sachsenhausen i Dachau do 1941. Po zwolnieniu brał udział w konspiracji. W 1945 habilitował się i zaangażował się politycznie w ruch socjalistyczny (PPS) mimo krótkiego aresztowania za udział w AK, poseł w latach 1945-1952. W latach 1946-1950 był wiceministrem spraw zagranicznych. Naukowo związał się od 1948 z Uniwersytetem Warszawskim, a od 1953 z utworzoną wówczas Polską Akademią Nauk (PAN) i Instytutem Geografii (faktycznie połączonym do 1994 z Instytutem Geografii UW). W 1970 zwolniony z pracy z UW i dalej był związany z IGiPZ PAN. Profesor zwyczajny od 1954, członek rzeczywisty PAN od 1964. W latach 1968–1972 prezes Międzynarodowej Unii Geograficznej. W latach 1950–1979 redaktor naczelny "Przeglądu Geograficznego". Członek honorowy 19 geograficznych towarzystw naukowych. Prowadził pracę naukową z zakresu geografii, geografii ekonomicznej, pod jego redakcją opracowano kilka ważnych atlasów, autor około 1000 prac naukowych w tym monografii tematu. Także podróżnik, turysta, kolekcjoner głównie kartografii i grafiki, bibliofil; zob. Geografowie polscy t. 2 ss. 913-917 i inne. W latach 30. XX w. (niewykluczone, że już w latach 20. XX w.) podejmował liczne podróże krajoznawcze i amatorsko fotografował głównie góry (cały łańcuch Karpat w granicach II RP)
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo
Numer katalogowy/Number:i04026
Kategorie tematyczne/Categories:architektura panoramy / architecture panoramas/panorama / Architektur Panoramas/Panorama / woodcut / Holzschnitt