Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i04029
Typ/Type:rycina (kompozycja 8 widoków)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-kompozycje
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"MAJ. Na Bielany. Praca. Pielgrzymka do Częstochowy. Nabożeństwo Majowe. Na Saską Kępę. Sielanka. Raj dla Warszawy. Rysował A. Mucharski."
Autor/Author:wg Arkadiusza Mucharskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana typograficznie pod kompozycją po prawej stronie: "Rysował A. Mucharski."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:237x191 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty
Datowanie/Dating:1880
Pochodzenie/Origin:Z: Biesiada Literacka nr 231 z 4.06.1880 s. 361
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 10750
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Rycinie nie towarzyszył tekst w numerze
Cena/Price:270
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i04029
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kompozycje (w tym wielowidokowe) wielowidokowe, malarstwo polskie, rysunek polski etnografia sceny obyczajowe i rodzajowe typy, gospodarka komunikacja żegluga śródlądowa, gospodarka rolnictwo agrotechnika, varia kalendarz / architecture compositions (including multiview ones) multi-view, economy agriculture agrotechny, economy communication sailing inland sailing, ethnography social scenes, themes/social scene, social theme types/type, varia calendar / Architektur Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition mit vielen Ansichten, Etnographie Sittenszenen/Sittenszene Typen/Typ, Varia Kalender, Wirtschaft Landwirtschaft Agrotechnik, Wirtschaft Verkehrswesen Schiffahrt Binnenschiffahrt / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich