Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i04030
Typ/Type:rycina (kompozycja 6 widoków)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-kompozycje
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"CZERWIEC. Magnat na przednówku. Z zaliczkami na nowe zboże. Jarmark wełniany w Warszawie. Sobótka. Przed obrazem Brandta "Jarmark w Bałcie". Rysował A. Mucharski."
Autor/Author:A. Kownacki wg Arkadiusza Mucharskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie na dolnym marginesie kompozycji: "B. P. A. KOWNACKI. sc" oraz typograficznie pod kompozycją: "Rysował A. Mucharski."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:237x189 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty, niewielki prawy margines oraz bardzo nieznaczne zagięcie lewego górnego rogu karty bez szkody dla kompozycji
Datowanie/Dating:1880
Pochodzenie/Origin:Z: Biesiada Literacka nr 235 z 2.07.1880 s. 8
Drukarnia/Printing office:Drzeworytnia Bronisława Puca w Warszawie czynna od ok. 1878 do ok. 1904 pod nazwą: Zakład Artystyczno-Drzeworytniczy Bronisława Puc; zob. SPKP Suplement ss. 179-180
Inf. o Autorze/Information about an Author:A. Kownacki warszawski drzeworytnik czynny w latach 1877-1881 związany z drzeworytnią B. Puca, znany jedynie z niewielu drzeworytów dla "Tygodnika Ilustrowanego" 1880-1881, "Tygodnika Powszechnego" 1880-1881 oraz dla "Biesiady Literackiej" 1880-1881 oraz jednego w albumie "Willanów. Album widoków i pamiątek" Warszawa 1877; zob. SAP t. 4 s. 213 i materiały własne
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 10740
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Rycinie towarzyszy bardzo luźno związany z treścią ryciny tekst zachowany w kserokopii sygnowany pseudonimem: "F."
Cena/Price:250
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i04030
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kompozycje (w tym wielowidokowe) młyny wielowidokowe wystawy i targi, malarstwo polskie, rysunek polski etnografia sceny obyczajowe i rodzajowe targi i jarmarki, odpusty zwyczaje i obrzędy, kultura wystawy sztuki i rzemiosła, varia kalendarz / architecture compositions (including multiview ones) exhibitions/exhibition mills/mill multi-view, culture ethnography customs and rituals/custom and ritual markets and fairs/market and fair social scenes, themes/social scene, social theme, varia calendar / Architektur Ausstellungen/Ausstellung Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition Mühlen/Mühle mit vielen Ansichten, Etnographie Märkte und Jahrmärkte/Markt und Jahrmarkt Sitten und Bräuche/Sitte und Brauch Sittenszenen/Sittenszene, Kultur Varia Kalender / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich