Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i00428
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Skalbmierz
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Kazimierza Wielka województwo świętokrzyskie (kieleckie) gmina Skalbmierz
Tytuł/Title:Kościół parafialny w Szkalbmierzu / "KOŚCIÓŁ PARAFIALNY W SZKALBMIERZU."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:186x217 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, nieznaczne plamki
Datowanie/Dating:1865
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 292 z 29.04.1865 s. 156
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 23976
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z anonimowym tekstem. Spis treści półrocznika jako autora tekstu podaje: "F. M. S." - pseudonim Franciszka Maksymiliana Sobieszczańskiego; zob. SPPP t. 1 s. 534, jednakże nie podaje autora rysunku według którego wykonano rycinę. Dość rzadka rycina. Kościół kolegiacki, gotycki, z kamienia, 3. ćw. XV w., z wykorzystaniem reliktów kościoła romańskiego z 1. ćw. XII w., później przebudowywany i rozbudowywany; zob. Atlas zabytków s. 475 z ilustracją
Cena/Price:240
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i00428
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły panoramy, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture churches/church panoramas/panorama / Architektur Kirchen/Kirche Panoramas/Panorama / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich