Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i04044

Typ/Type:zestaw 8 widoków - dwóch rycin i sześciu ilustracji (druków) na dwóch kartach
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-wielowidokowe
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Zdroje w Warszawie i okolicy. Zdrój Stanisława Augusta pod Cytadelą. Zdrój w Łazienkach. Zdrój na Bielanach, pod kościołem oo. Kamedułów. 8015-8017" (s. 308). Zdrój pod pałacem hr. Pusłowskiego w Królikarni. Zdrój w Królikarni. Zdrój przy ulicy Oboźnej, obok muru uniwersyteckiego. Zdrój w Wierzbnie. Dawny zdrój w b. Pałacu Namiestnikowskim na Krakowskim Przedmieściu. 8018-8022 / "ZDROJE W WARSZAWIE I OKOLICY. ZDRÓJ STANISŁAWA AUGUSTA POD CYTADELĄ. ZDRÓJ W ŁAZIENKACH. ZDRÓJ NA BIELANACH, POD KOŚCIOŁEM OO. KAMEDUŁÓW. 8015-8017" (s. 308). ZDRÓJ POD PAŁACEM HR. PUSŁOWSKIEGO W KRÓLIKARNI. ZDRÓJ W KRÓLIKARNI. ZDRÓJ PRZY ULICY OBOŹNÉJ, OBOK MURU UNIWERSYTECKIEGO. ZDRÓJ W WIERZBNIE. DAWNY ZDRÓJ W B. PAŁACU NAMIESTNIKOWSKIM NA KRAKOWSKIÉM PRZEDMIEŚCIU. 8018-8022" (s. 309)
Autor/Author:wg Bronisława Podbielskiego
Sygnatura/Signature:Ilustracje sygnowane na płycie u dołu kompozycji: s. 308: "B. PODBIELSKI" (tylko prawa ilustracja), zaś górna rycina i lewa ilustracja niesygnowane; s. 309: monogram wiązany "BP" (2 ilustracje) i "B. PODBIELSKI" (2 ilustracje); środkowa rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyty sztorcowe i druki (ilustracje) na papierze
Wymiary/Size/Capacity:ryciny 105x121 mm i 117x119 mm (kompozycje); zaś ilustracje po ca 85x70 mm (kompozycje), całość w typograficznych ramkach 335x254 mm
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, kompozycje bez wad, drobne wydawnicze zagięcie karty, nieznaczne przedarcie dolnego marginesu karty w pobliżu typograficznej ramki, s. 308 stare podklejenie prawego marginesu nachodzące na typograficzną ramkę
Datowanie/Dating:z: Kłosy nr 1220 z 15.11.1888 ss. 308-309
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 13244
Uwagi/Comments:Zachowane całe karty. Widokom zdrojów nie towarzyszył tekst w numerze
Cena/Price:270
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i04044
Kategorie tematyczne/Categories:architektura inne obiekty parki i ogrody źródła, zdroje, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture other objects/other object parks and gardens/park and garden water springs/water spring/spa / Architektur /andere Objekte/anderer Objekt Parke und Gärten/Park und Garten Quellen, Bäder/Quelle, Bad / table (figure) wood-engraving woodcut / Druck Holzschnitt Holzstich