Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i04102
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Kraków-fortyfikacje
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo małopolskie (krakowskie)
Tytuł/Title:"Brama Floryańska."
Autor/Author:M. Różański (Drzeworytnia Jana Styfiego i Andrzeja Zajkowskiego w Warszawie)
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "Drz JS. AZ" i "M. R.".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:70x95 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie.
Pochodzenie/Origin:Z: Stanisław Stroynowski: Ziemia i jej mieszkańcy. T.2. Europa Północno-Wschodnia. Warszawa: Ferdynand Hösick, 1879 s.197.
Drukarnia/Printing office:Drzeworytnia Jana Styfiego i Andrzeja Zajkowskiego założona w Warszawie w 1876.
Inf. o Autorze/Information about an Author:M. Różański (Rożański) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1879-1890, związany z drzeworytnią Władysława Bojarskiego, rytujący głównie dla "Tygodnika Ilustrowanego", nadto do książki Stanisława Witkiewicza "Na przełęczy" Warszawa 1881, autor około 30 drzeworytów; zob. Opałek 1949 ss.61-62, Rudniewska (Słownik) s.114, a przede wszystkim SAP t.9 ss.187-188, który podaje, iż był aktywny w latach 1881-1890. Rycina "Brama Floryańska." w: Stanisław Stroynowski: Ziemia i jej mieszkańcy. T.2. Europa Północno-Wschodnia. Warszawa: Ferdynand Hösick, 1879 s.197 sygnowana: "Drz JS. AZ" i "M. R." wskazuje na autorstwo M. Rożańskiego i jest jego pierwszą znaną pracą.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Dość rzadka rycina.
Cena/Price:160
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Galicja
Numer katalogowy/Number:i04102
Kategorie tematyczne/Categories:architektura fortyfikacje / architecture fortifications/fortification / Architektur Festungen/Festung / wood-engraving / Holzstich