Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i04113
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Istebna
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Cieszyn województwo śląskie (bielskie) gmina Istebna
Tytuł/Title:"Typus eines Ostschlesiers (Gorale aus Istebna, Bezirk Jablunkau)."
Autor/Author:Michał Kluczewski wg Joseph Kinzel
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "M K Sc" i "Jos. Kinzel 893".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:130x101 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczny ślad po starym zagięciu karty.
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T.17: Mähren und Schlesien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1897 s.545.
Inf. o Autorze/Information about an Author:M. Kluczewski warszawski drzeworytnik, czynny w latach około 1869-1887, rytował w latach 1869-1875 dla "Kłosów", 1876-1887 dla "Tygodnika Ilustrowanego" i 1880-1883 dla "Tygodnika Powszechnego", nadto dla "Biesiady Literackiej", znany z ponad 160 prac; zob. SAP t.4 ss.20-21; nadto rytował też dla: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T.11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 oraz w kolejnej części cyklu: T.17: Mähren und Schlesien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1897; Hanebutt-Benz 1984 łam 1079 błędnie opisuje go jako "M. Kluszewski".
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo Josefa Kinzel'a ustalono w oparciu o wykaz ilustracji, zaś Michał Kluczewski (drzeworytnik) rytował dla tego cyklu.
Cena/Price:140
Słowa kluczowe/Keywords:Górny Śląsk/Oberschlesien/Śląsk Cieszyński/Teschener Schlesien/Landkreis Teschen
Numer katalogowy/Number:i04113
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia typy ludowe, varia kostiumologia i stroje ludowe / ethnography folk types/folk type, varia costumology / Etnographie Volkstypen/Volkstyp, Varia Kostümkunde/Trachten / wood-engraving / Holzstich