Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i04135
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy śląskie (Śląsk Opawski)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Śląsk Opawski (Czechy)
Tytuł/Title:"Typen von Sudetenbewohnern."
Autor/Author:Wg Josef Kinzel
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "Jos. Kinzel 1893.".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:171x127 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczny ślad po starym zagięciu karty.
Datowanie/Dating:1897
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T. 17: Mähren und Schlesien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1897 s. 543.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono również wg wykazu ilustracji. Typy Niemców sudeckich (Śląsk Sudecki).
Cena/Price:90
Słowa kluczowe/Keywords:Dolny Śląsk/Górny Śląsk/Śląsk Opawski/Niederschlesien/Oberschlesien/Troppauer Schlesien
Numer katalogowy/Number:i04135
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia Niemcy typy ludowe / ethnography folk types/folk type / Etnographie Volkstypen/Volkstyp / wood-engraving / Holzstich