Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i04136
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy cieszyńskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Śląsk Cieszyński / Czechy
Tytuł/Title:"Nach der Taufe."
Autor/Author:wg Josef Kinzel
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "Jos. Kinzel 1893"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:192x136 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczny ślad po starym zagięciu karty
Datowanie/Dating:1897
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T. 17: Mähren und Schlesien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1897 s. 593
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono wg wykazu ilustracji.
Cena/Price:160
Słowa kluczowe/Keywords:Górny Śląsk/Oberschlesien/Śląsk Cieszyński/Teschener Schlesien/Landkreis Teschen/Landkreis Bielitz/Zaolzie
Numer katalogowy/Number:i04136
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia typy ludowe, varia kostiumologia i stroje ludowe / ethnography folk types/folk type, varia costumology / Etnographie Volkstypen/Volkstyp, Varia Kostümkunde/Trachten / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich