Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i04137
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy cieszyńskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Śląsk Cieszyński / Czechy
Tytuł/Title:"Gorale die Fujara blasend."
Autor/Author:Wg Hugo Charlemont
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:81x127 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczny ślad po starym zagięciu karty.
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T.17: Mähren und Schlesien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1897 s.610.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono wg wykazu ilustracji.
Cena/Price:80
Słowa kluczowe/Keywords:Górny Śląsk/Oberschlesien/Śląsk Cieszyński/Teschener Schlesien/Landkreis Teschen/Landkreis Bielitz/Zaolzie
Numer katalogowy/Number:i04137
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia typy ludowe, kultura muzyka instrumenty muzyczne / culture music ethnography folk types/folk type / Etnographie Volkstypen/Volkstyp, Kultur Musik / wood-engraving / Holzstich