Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i04139
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy cieszyńskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Śląsk Cieszyński / Czechy
Tytuł/Title:"Junger Gorale."
Autor/Author:Wg Hugo Charlemont
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "Hugo Charlemont".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:115x80 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczny ślad po starym zagięciu karty.
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T.17: Mähren und Schlesien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1897 s.589.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono również wg wykazu ilustracji.
Cena/Price:120
Słowa kluczowe/Keywords:Górny Śląsk/Oberschlesien/Śląsk Cieszyński/Teschener Schlesien/Landkreis Teschen/Landkreis Bielitz/Zaolzie
Numer katalogowy/Number:i04139
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia typy ludowe, varia kostiumologia i stroje ludowe / ethnography folk types/folk type, varia costumology / Etnographie Volkstypen/Volkstyp, Varia Kostümkunde/Trachten / wood-engraving / Holzstich