Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i04152
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Czeski Cieszyn (Mistrzowice) / Mistřovice
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Śląsk Cieszyński (Czechy - Zaolzie)
Tytuł/Title:"Typus einer Ostschlesierin (aus Mistrzoniwitz bei Teschen, im Hochzeitsschmuck)."
Autor/Author:Michał Kluczewski wg Josef Kinzel
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "M. K Sc" i "Jos. Kinzel 893"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:129x101 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczny ślad po starym zagięciu karty
Datowanie/Dating:1897
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T. 17: Mähren und Schlesien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1897 s. 547
Inf. o Autorze/Information about an Author:Michał Kluczewski warszawski drzeworytnik, czynny w latach około 1869-1887, rytował w latach 1869-1875 dla "Kłosów", 1876-1887 dla "Tygodnika Ilustrowanego" i 1880-1883 dla "Tygodnika Powszechnego", nadto dla "Biesiady Literackiej", znany z ponad 160 prac; zob. SAP t. 4 ss. 20-21; nadto rytował też dla: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T. 11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 oraz w kolejnej części cyklu: T. 17: Mähren und Schlesien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1897; Hanebutt-Benz 1984 łam 1079 błędnie opisuje go jako "M. Kluszewski".
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo Josefa Kinzel'a ustalono w oparciu o wykaz ilustracji, zaś Michał Kluczewski (drzeworytnik) rytował dla tego cyklu. Mistřovice - obecnie dzielnica Česky Těšín (Okres Karviná - powiat Karwina).
Cena/Price:120
Słowa kluczowe/Keywords:Górny Śląsk/Oberschlesien/Śląsk Cieszyński/Teschener Schlesien/Landkreis Teschen/Teschen/Zaolzie
Numer katalogowy/Number:i04152
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia typy ludowe, varia kostiumologia i stroje ludowe, malarstwo obce, rysunek obcy / ethnography folk types/folk type, varia costumology / Etnographie Volkstypen/Volkstyp, Varia Kostümkunde/Trachten / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich