Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i04155
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Łysa Góra / Lysá hora / Kahlberg
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Śląsk Cieszyński (Czechy - Zaolzie)
Tytuł/Title:"Waldpartie unterhalb Lysa=Hora."
Autor/Author:E. Schulz wg Robert Russ (Ruß)
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "E. SCHULZ Sc"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:168X131 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczny ślad po starym zagięciu karty
Datowanie/Dating:1897
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T. 17: Mähren und Schlesien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1897 s. 673
Inf. o Autorze/Information about an Author:E. Schulz austriacki drzeworytnik, związany z wiedeńskim wydawnictwem Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei in Wien w latach 80. i 90. XIX w.; zob. Hanebutt-Benz 1984 łam 1143.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono wg wykazu ilustracji. Łysa Góra (Gigula) 1324 n.p.m.
Cena/Price:120
Słowa kluczowe/Keywords:Górny Śląsk/Śląsk Cieszyński/Oberschlesien/Teschener Schlesien/Zaolzie
Numer katalogowy/Number:i04155
Kategorie tematyczne/Categories:varia pejzaż / varia landscape / Varia Landschaft / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich