Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i00448
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Bodzentyn
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Kielce województwo świętokrzyskie (kieleckie) gmina Bodzentyn
Tytuł/Title:Chrzcielnica w Kościele św. Krzyża w Bodzentynie / "CHRZCIELNICA W KOŚCIELE S. KRZYŻA, W BODZENTYNIE. R. 1492 K. WIEK XV."
Autor/Author:Henryk Walter wg Ludwika Łepkowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie pod kompozycją: po lewej stronie "Lit. H. Walter."; pośrodku Chromolitogr. M. Fajansa, w Warszawie Ul. Długa 550." i po prawej stronie "Rys. L. Łepkowski." oraz poniżej pośrodku "M. Fajans direxit."
Technika/Technique:chromolitografia na papierze
Wymiary/Size/Capacity:174x143 mm (kompozycja); 284x227 mm (tablica)
Stan/Condition:Pozycja w dość ładnym stanie, nieco przycięte marginesy, tablica po niewielkiej konserwacji zdublowana (podklejona) na bibułkę japońską
Datowanie/Dating:1855
Pochodzenie/Origin:Z: Alexander Przeździecki, Edward Rastawiecki: Wzory sztuki średniowiecznej [...] w dawnej Polsce. Seria 2. Warszawa: Zakład Chromolitograficzny M. Fajansa, 1858 (1855-1858) tablica nr 15
Inf. o Autorze/Information about an Author:Henryk Walter (Henri, Heinrich) (ur. prawdopodobnie we Francji - 18.06.1860 Kraków) francuski rysownik i litograf kształcony i działający wcześniej w Paryżu, w latach 1853-1858 litografował zdecydowaną większość ilustracji do "Wzorów sztuki średniowiecznej [...]", sprowadzony do Polski w 1855 roku przez Maksymiliana Fajansa i związany z jego zakładem litograficznym, a potem z Zakładem Litografii "Czasu" w Krakowie; zob. Tessaro-Kosimowa 1973 (indeks nazwisk), Banach 1980 ss. 83-87, Widoki dawnego Lwowa i Krakowa s. 110 i Benezit t. 14 s. 420
Uwagi/Comments:Zachowany tekst sygnowany pseudonimem: "A. P." autorstwa Aleksandra Przeździeckiego. Efektowna, rzadka i ceniona rycina. Tekst w języku polskim i francuskim, tablica i tekst luzem, nie były w oprawie (przeznaczone dla prenumeratorów). Numeracja tablicy wg spisu treści
Cena/Price:330
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Małopolska
Numer katalogowy/Number:i00448
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski architektura kościoły kościoły i inne obiekty sakralne - wnętrza, architektura detale architektoniczne wyposażenie, kultura rzemiosło artystyczne, religia sakralia / architecture church interiors/church interior churches/church, architecture architectural details/architectural detail equipment, culture arts and crafts, handicraft, religion sacral memorabila, sacral objects, sacral artifacts / Architektur Kirchen-Innere Kirchen/Kirche, Architektur architektonische Details/architektonisches Detail Ausstattung, Kultur Kunsthandwerk, Religion Sakrales / lithograph lithograph printed in colours, chromo-lithography / Farblithographie, Chromolithographie Lithographie