Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i00448
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Bodzentyn
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Kielce województwo świętokrzyskie (kieleckie) gmina Bodzentyn
Tytuł/Title:"CHRZCIELNICA W KOŚCIELE S. KRZYŻA, W BODZENTYNIE."
Autor/Author:Henryk Walter wg Ludwika Łepkowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana pod kompozycją: "Lit. H. Walter. Chromolitogr. M. Fajansa, w Warszawie [...]. Rys. L. Łepkowski, M. Fajans direxit.".
Technika/Technique:Chromolitografia
Wymiary/Size/Capacity:174x143 mm.
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie po niewielkiej konserwacji, nieco przycięte marginesy, zdublowana na płótno.
Pochodzenie/Origin:Z: Alexander Przeździecki, Edward Rastawiecki: Wzory sztuki średniowiecznej [...] w dawnej Polsce. Seria 2. Warszawa: Zakład Chromolitograficzny M. Fajansa, 1855-1858.
Inf. o Autorze/Information about an Author:H. Walter (Henri, Heinrich) (ur. prawdopodobnie we Francji - 18.06.1860 Kraków) francuski rysownik i litograf kształcony i działający wcześniej w Paryżu, w latach 1853-1858 litografował zdecydowaną większość ilustracji do "Wzorów sztuki średniowiecznej [...]", sprowadzony do Polski w 1855 roku przez Maksymiliana Fajansa i związany z jego zakładem litograficznym, a potem z Zakładem Litografii "Czasu" w Krakowie; zob. Tessaro-Kosimowa 1973 (indeks nazwisk), Banach 1980 ss.83-87, Widoki dawnego Lwowa i Krakowa s.110 i Benezit t.14 s.420.
Uwagi/Comments:Zachowany tekst sygnowany pseudonimem: "A. P." autorstwa Aleksandra Przeździeckiego. Efektowna, rzadka i ceniona rycina.
Cena/Price:250
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Królestwo
Numer katalogowy/Number:i00448
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły kościoły-wnętrza, architektura detale architektoniczne wyposażenie, religia sakralia / architecture church interiors/church interior churches/church, architecture architectural details/architectural detail equipment, religion sacral memorabila, sacral objects, sacral artifacts / Architektur Kirchen-Innere Kirchen/Kirche, Architektur architektonische Details/architektonisches Detail Ausstattung, Religion Sakrales / chromo-lithography / Chromolithographie