Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i04282
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Jesioniki / Jeseníky / Altvatergebirge
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Śląsk Opawski (Czechy)
Tytuł/Title:"Altvaterbäume."
Autor/Author:wg Robert Russ (Ruß)
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:161x116 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczny ślad po starym zagięciu karty
Datowanie/Dating:1897
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T. 17: Mähren und Schlesien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1897 s. 671
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono wg wykazu ilustracji. Powiat Jesionik - Okres Jeseník.
Cena/Price:80
Słowa kluczowe/Keywords:Dolny Śląsk/Śląsk Opawski/Niederschlesien/Troppauer Schlesien/Landkreis Freiwaldau
Numer katalogowy/Number:i04282
Kategorie tematyczne/Categories:varia pejzaż, flora / varia landscape, flora / Varia Landschaft, Flora / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich