Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i04289
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Studzienka Karola / Karlova Studánka / Bad Karlsbrunn
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Śląsk Opawski (Czechy)
Tytuł/Title:"Aus Karlsbrunn."
Autor/Author:Wg Robert Russ (Ruß)
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:138x100 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczny ślad po starym zagięciu karty.
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T.17: Mähren und Schlesien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1897 s.707.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono wg wykazu ilustracji. Uzdrowisko Karlova Studánka powiat Bruntal.
Cena/Price:160
Słowa kluczowe/Keywords:Górny Śląsk/Śląsk Opawski/Oberschlesien/Troppauer Schlesien/Landkreis Freudenthal
Numer katalogowy/Number:i04289
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kaplice obiekty uzdrowiskowe, varia uzdrowiska / architecture chapels/chapel spa, resort objects, facilities/spa, resort object, facility, varia resorts/resort / Architektur Kapellen/Kapelle Kurortobjekte/Kurortobjekt, Varia Bäder/Bad / wood-engraving / Holzstich