Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i04290
Typ/Type:rycina (kompozycja)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Złote Góry / Zlaté Hory / Zuckmantel
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Śląsk Opawski (Czechy)
Tytuł/Title:"Das Postgebäude in Zuckmantel."
Autor/Author:Wg Rudolf Bernt
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "Rud. Bernt".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:141x84 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczny ślad po starym zagięciu karty.
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T. 17: Mähren und Schlesien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1897 s. 639.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono wg wykazu ilustracji. Powiat Jesionik - Okres Jeseník.
Cena/Price:120
Słowa kluczowe/Keywords:Dolny Śląsk/Śląsk Opawski/Niederschlesien/Troppauer Schlesien/Landkreis Freiwaldau
Numer katalogowy/Number:i04290
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kompozycje (w tym wielowidokowe) poczty i telefony, gospodarka komunikacja poczta i telefon / architecture compositions (including multiview ones) post offices and telephones, economy communication post and telephone / Architektur Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition Poste und Telephonen/Post und Telephon, Wirtschaft Verkehrswesen Post und Telephon / wood-engraving / Holzstich