Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i04302
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Grodno / Гродна / Гродно
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Grodno dawne województwo białostockie (do 1939) (Białoruś)
Tytuł/Title:"OSTATNIE SIEDZIBA STEFANA BATOREGO. Podług fotografii z Grodna."
Autor/Author:Bronisław Puc
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "B. P."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:97x145 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczne zagięcia karty (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1886
Pochodzenie/Origin:Z: Biesiada Literacka nr 51 (572) z 17.12.1886
Inf. o Autorze/Information about an Author:Bronisław Puc warszawski drzeworytnik czynny w latach 1867-do ok. 1891, rytujący głównie dla "Kłosów" i "Tygodnika Ilustrowanego", właściciel znanej drzeworytni (od ok. 1878 r.); zob. SAP t. 8 ss. 126-127.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Wycinek, zachowany w kserokopii anonimowy tekst. Stary Zamek - zespół budowli obronnych, kultowych i świeckich budowanych z wiekach XI-XIX , wznoszący się na Górze Zamkowej nad brzegiem Niemna. Zamek murowany zbudowany przez wielkiego księcia Witolda Kiejstutowicza 1398, po licznych przebudowach zachowany do dziś, ulubiony zamek i miejsce śmierci Stefana Batorego, zamek niszczony 1655 i na początku XVIII w., w XIX w. przebudowany na carskie koszary, od międzywojnia muzeum; zob. Rąkowski 1997 ss. 66-68.
Cena/Price:160
Numer katalogowy/Number:i04302
Kategorie tematyczne/Categories:architektura panoramy rezydencje zamki / architecture castles/castle panoramas/panorama rezydencje/residences, manors/residence, manor / Architektur Burgen/Burg Panoramas/Panorama Residenzen/Residenz / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich