Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i04342
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Puławy
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Puławy województwo lubelskie (lubelskie)
Tytuł/Title:"Instytut rolniczo-leśniczy w Nowéj Aleksandryi (Puławach) od strony tylnéj."
Autor/Author:Konstanty Przykorski
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "K. PRZYKORSKI".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:166x139 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie.
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 95 z 23.10.1869 s.201.
Inf. o Autorze/Information about an Author:K. Przykorski (1840-1882 Gidle) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1862-1882 rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego" i jedynie sporadycznie dla innych czasopismach, nadto dla wydawnictw książkowych i kalendarzy, autor ok. 200 prac, ceniony ksylograf, zob. Rudniewska (Słownik) ss.107-108 i SAP t.8 s.113.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 23691.
Uwagi/Comments:Wycinek, zachowany krótki anonimowy tekst w kserokopii. Pałac klasycystyczny, pierwotnie barokowy, 1671-1677, przebudowany 1722-1736, rozbudowany w duchu klasycyzmu 1788-1801, przebudowany 1840-1844, odbudowany i przekształcony 1859-1861, zob. Atlas zabytków s.300. Obecnie Instytut Gospodarstwa Wiejskiego.
Cena/Price:220
Słowa kluczowe/Keywords:Lubelszczyzna/Królestwo/Małopolska
Numer katalogowy/Number:i04342
Kategorie tematyczne/Categories:architektura budynki użyteczności publicznej rezydencje / architecture public-use buildings/public-use building rezydencje/residences, manors/residence, manor / Architektur Residenzen/Residenz öffentliche Gebäude / wood-engraving / Holzstich