Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i04416
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Olesko / Олесько
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Złoczów województwo tarnopolskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Zamek w Olesku."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:106x163 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczny ślad po starym złożeniu karty.
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Lwowski nr 6 z 8.02.1868 s. 41.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 23270.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z tekstem sygnowanym pseudonimem "C. G." (SPPP nie rozwiązuje tego pseudonimu). Bardzo rzadka rycina. Zamek zbudowany na początku XIV w. przez książąt halicko-wołyńskich, wielokrotnie niszczony przez Tatarów, rozbudowany przez Jana Daniłowicza w końcu XVI w. na rezydencję renesansową z zachowaniem wcześniejszego układu przestrzennego, miejsce urodzenia Jana III Sobieskiego, we władaniu Sobieskich, potem Rzewuskich, po II wojnie światowej zniszczony, ponownie odbudowany, obecnie muzeum; zob. Tokarski 2000 t. 1 ss. 146-147 z ilustracją.
Cena/Price:280
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i04416
Kategorie tematyczne/Categories:architektura zamki / architecture castles/castle / Architektur Burgen/Burg / wood-engraving / Holzstich