Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i04431
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Kowno (Pożajście) / Kaunas (Pažaislis)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Litwa
Tytuł/Title:Pożajście / "POŻAJŚCIE. (Rysował Kostrzewski, podług szkicu zdjętego na miejscu przez W. Maleszewskiego, rytował G. Röber w drzeworytni Tygodnika.)"
Autor/Author:G. Röber wg Franciszka Kostrzewskiego na podstawie rysunku Władysława Maleszewskiego
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:108x162 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, sama karta nieco uszkodzona bez szkody dla kompozycji
Datowanie/Dating:1860
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 23 z 3.03.1860 s. 200
Inf. o Autorze/Information about an Author:G. Röber (Roeber) niemiecki drzeworytnik sprowadzony do Warszawy z Lipska w 1859, czynny w Polsce w latach 1859-1860, rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego", znany z około 30 prac, prawdopodobnie szkolił polskich drzeworytników, brat F. H. Röber'a; zob. Opałek 1949 s. 61, Rudniewska (Słownik) s. 113 i przede wszystkim SAP t. 9 s. 2 (AKL, ThB, Benezit oraz Hanebutt-Benz 1984 nie notują tego ksylografa)
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 23628
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z tekstem. Bardzo rzadka rycina. Obecnie część Kowna, dzielnica Pietraszuny. Barokowy klasztor kamedulski z XVII w. nad Niemnem fundacji Krzysztofa Paca, największy zespół klasztorny na Litwie, ufundowany 1662, odbudowany po pożarze 1755, rozbudowany 1793, zamknięty 1832 i przekazany kościołowi prawosławnemu, od 1920 ponownie żeński klasztor rzymskokatolicki, po 1945 mieścił różne instytucje publiczne, konserwowany od 1979 i przywrócony do stanu pierwotnego; zob. obszernie Rąkowski 1999 ss. 129-133
Cena/Price:180
Słowa kluczowe/Keywords:kameduli
Numer katalogowy/Number:i04431
Kategorie tematyczne/Categories:architektura klasztory kościoły panoramy, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture churches/church monasteries/convents/monastery/convent panoramas/panorama / Architektur Kirchen/Kirche Kloster Panoramas/Panorama / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich