Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i04442
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Częstochowa
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat grodzki Częstochowa województwo śląskie (częstochowskie)
Tytuł/Title:"[8.] Wnętrze Biblioteki Jasnogó [!] rskiéj."
Autor/Author:Drzeworytnia Warszawska wg Władysława Dmochowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: monogram wiązany "WD".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na kartonie
Wymiary/Size/Capacity:94x124 (tablica 177x235) mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, kompozycja bez wad, bardzo nieznaczne przebarwienie prawego dolnego rogu tablicy (po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: Bronisław Grabowski: Widoki Częstochowy i Jasnéj Góry z opisem. Warszawa: nakładem D. Lange, [1876].
Drukarnia/Printing office:Drzeworytnia Warszawska w Warszawie, działająca na zasadzie spółdzielni (W. Bojarski, I. Chełmicki, B. Puc i F. Zabłocki) rytowała głównie dla rosyjskich czasopism ilustrowanych, filia w Petersburgu, zob. Opałek 1949 ss.19-20.
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica oraz tekst w kserokopii. Rzadka rycina.
Cena/Price:220
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo/Małopolska
Numer katalogowy/Number:i04442
Kategorie tematyczne/Categories:architektura biblioteki klasztory, architektura detale architektoniczne wnętrza / architecture libraries/library monasteries/convents/monastery/convent, architecture architectural details/architectural detail interiors/interior / Architektur Bibliotheken/Bibliothek Kloster, Architektur architektonische Details/architektonisches Detail nnere/Inneres / wood-engraving / Holzstich