Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i04449
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Częstochowa
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat grodzki Częstochowa województwo śląskie (częstochowskie)
Tytuł/Title:15. "Kościół Farny w Staréj Częstochowie."
Autor/Author:Drzeworytnia Warszawska wg Władysława Dmochowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie po lewej stronie kompozycji: monogram wiązany "WD"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na kartonie
Wymiary/Size/Capacity:95x125 mm (kompozycja); 177x231 mm (tablica)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie
Datowanie/Dating:1876
Pochodzenie/Origin:Z: Bronisław Grabowski: Widoki Częstochowy i Jasnéj Góry z opisem. Warszawa: nakładem D. Lange, [1876] tablica nr 15
Drukarnia/Printing office:Drzeworytnia Warszawska w Warszawie, działająca na zasadzie spółdzielni (W. Bojarski, I. Chełmicki, B. Puc i F. Zabłocki) rytowała głównie dla rosyjskich czasopism ilustrowanych, filia w Petersburgu; zob. Opałek 1949 ss. 19-20
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica oraz tekst w kserokopii. Rzadka rycina. Tablice w albumie bez numeracji, przyjęto numerację tablic wg numeracji opisów tablic w treści albumu. Zespół klasztorny popauliński: kościół św. Zygmunta, barokowy, po 1783 z wykorzystaniem murów kościoła gotyckiego z około 1350 potem przekształcanego, bazylikowy z dwuwieżową fasadą; klasztor 1761-1771, przebudowany XIX/XX w.; zob. Atlas zabytków s. 426
Cena/Price:300
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Małopolska
Numer katalogowy/Number:i04449
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture churches/church / Architektur Kirchen/Kirche / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich