Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i04457

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-panoramy
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:Panorama Warszawy
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:58x95 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, na lewym marginesie ślad po wyjęciu z oprawy, na prawym marginesie stara pieczęć (rycina po konserwacji).
Datowanie/Dating:1863
Pochodzenie/Origin:Z: Józefa Ungra Kalendarz Warszawski [...] 1864 [...]. Rok 19. Warszawa: Józef Unger, [1863] karta tytułowa.
Literatura/Literature:Sroczyńska, Jaworska 1985 nie notują.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Rzadka rycina. Schematyczna niewielkiego formatu panorama Warszawy z widokiem Zamku Królewskiego.
Cena/Price:150
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo
Numer katalogowy/Number:i04457
Kategorie tematyczne/Categories:architektura panoramy, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture panoramas/panorama / Architektur Panoramas/Panorama / wood-engraving / Holzstich