Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i04463
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Tatry
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Słowacja
Tytuł/Title:"4. MURAŃ"
Autor/Author:Krystyna Wróblewska
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana na płycie, pod tytułem ryciny sygnowana typograficznie: "RYS. I RYT. KRYSTYNA WRÓBLEWSKA"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:179x135 mm (kompozycja); 292x225 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1947
Pochodzenie/Origin:Z: Krystyna Wróblewska: Teka Tatrzańska. Siedem drzeworytów Krystyny Wróblewskiej. Kraków: Wydawnictwo Horyzont, 1947 tablica nr 4
Inf. o Autorze/Information about an Author:Krystyna Wróblewska zd. Hirschberg (4.03.1904 Warszawa - 4.12.1994 Kraków) malarka i graficzka oraz pedagog. Studiowała w latach 1931-1936 w Wilnie u Ludomira Ślendzińskiego i Jerzego Hoppena na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego (WSP USB), gdzie uzyskała dyplom w 1937, a następnie w Paryżu. Początkowo zajmowała się malarstwem i miedziorytem, po II wojnie światowej w Krakowie, gdzie zajmowała się głównie drzeworytem (także rzadko linorytem oraz grafiką użytkową - ekslibrisem i ilustracją książkową). W Wilnie była współzałożycielem w 1936 Spółdzielni Pracy Artystów Wileńskich (SPAW) i w 1937 "Grupy Wileńskiej", a w Krakowie w 1947 grupy "9 Grafików" (współzałożyciel i przewodnicząca, grupa czynna do 1960). Brała udział w licznych wystawach, liczne nagrody i wyróżnienia, autorka wielu tek graficznych, znana "Teka Tatrzańska" z 1947 była jej pierwszą teką graficzną. W międzywojniu i w czasie okupacji była nauczycielką rysunku, po wojnie związana z krakowskimi uczelniami jako wykładowca, a potem profesor: z Wydziałem Architektury Akademii Górniczo-Hutniczej, z Akademią Sztuk Pięknych i z Politechniką Krakowską; zob. Grońska 1971 ss. 460-461; Jakimowicz 1997 s. 427; Krzyżanowska 2014 ss. 318-320; Wileńskie środowisko s. 85 i inne materiały
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica. Nakład teki 1200 egzemplarzy
Cena/Price:300
Numer katalogowy/Number:i04463
Kategorie tematyczne/Categories:architektura budownictwo ludowe panoramy / architecture country/folk builidings/country/folk builiding panoramas/panorama / Architektur Panoramas/Panorama Volksbauwesen / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich