Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i04466
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Tatry
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Słowacja
Tytuł/Title:"1. POD KRYWANIEM"
Autor/Author:Krystyna Wróblewska
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana na płycie, pod tytułem ryciny sygnowana typograficznie: "RYS. I RYT. KRYSTYNA WRÓBLEWSKA".
Technika/Technique:Drzeworyt
Wymiary/Size/Capacity:178x136 (tablica 292x225) mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie.
Pochodzenie/Origin:Z: Krystyna Wróblewska: Teka Tatrzańska. Siedem drzeworytów Krystyny Wróblewskiej. Kraków: Wydawnictwo Horyzont, 1947 tablica nr 4.
Inf. o Autorze/Information about an Author:Krystyna Wróblewska (4.03.1904 Warszawa - 4.12.1994 Kraków) malarka i graficzka studiowała w Wilnie u Ludomira Ślendzińskiego i Jerzego Hoppena na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego (USB) oraz w Paryżu, początkowo zajmowała się malarstwem i miedziorytem, po II wojnie światowej w Krakowie, gdzie zajmowała się głównie drzeworytem, członek krakowskiej grupy 9 Grafików (1947-1960), udział w licznych wystawach, liczne nagrody i wyróżnienia, autorka wielu tek graficznych przy czym znana "Teka Tatrzańska" z 1947 to pierwsza teka graficzna artystki; zob. Grońska 1971 ss.460-461, Jakimowicz 1997 s.427.
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica. Nakład teki 1200 egz.
Cena/Price:300
Numer katalogowy/Number:i04466
Kategorie tematyczne/Categories:kultura literatura, religia legendy i mity / culture literature, religion legends and myths/legend and myth / Kultur Literatur, Religion Sagen und Mythen / woodcut / Holzschnitt