Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i04473
Typ/Type:rycina (kompozycja)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Polska
Tytuł/Title:Kompozycja - okładka t.1 "Wiadomości historycznych o sztukach pięknych w dawnej Polsce [...]"
Autor/Author:Bolesław Podczaszyński i Seweryn Oleszczyński
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie pod kompozycją: "w Litografii Banku Polskiego".
Technika/Technique:Litografia barwna na kartonie
Wymiary/Size/Capacity:184x114 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, nieznaczne plamki na marginesach tablicy.
Datowanie/Dating:1847
Pochodzenie/Origin:Z: F. M. [Franciszek Maksymilian] Sobieszczański: Wiadomości historyczne [...] T. 1 Warszawa: S. Orgelbrand, 1847 przednia okładka.
Drukarnia/Printing office:Drukarnia: Litografia Banku Polskiego w Warszawie.
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) Bolesław Podczaszyński (2/14.07.1822 Wilno - 9.09.1876 Warszawa) historyk sztuki, architekt, wydawca i rysownik, studia w Wilnie, Berlinie i Paryżu (m.in. architektura i malarstwo), okazjonalnie też litografował; zob. obszerny biogram SAP t. 7 ss. 337-339. 2) Seweryn Oleszczyński (1801 Opole Lubelskie - 27.02.1876 Warszawa) m.in. litograf i ilustrator, wynalazca cynkografii, tworzył w technice litografii i cynkografii, kierował zakładem litograficznym (potem cynkograficznym) Banku Polskiego w Warszawie; zob. obszerny biogram SAP t. 6 ss. 250-252.
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica. Rzadka rycina. Pierwsza polska litografia barwna (nie tonowana). Okładka z nieco innym tytułem niż na karcie tytułowej. Na początkowych kartach książki szczegółowy opis kompozycji, załączone ksero tego tekstu. Efektowna kompozycja niewielkich rozmiarów. Rycina przedstawia m.in. pełnopostaciowe wyobrażenia postaci książąt Leszka Białego, Konrada I Mazowieckiego, Bolesława V Wstydliwego oraz króla Władysława I Łokietka w oparciu o oryginalne pieczęcie.
Cena/Price:300
Słowa kluczowe/Keywords:[portret:Leszek Biały]/[portret:Konrad I Mazowiecki]/[portret:Bolesław V Wstydliwy]/[portret:Władysław I Łokietek]
Numer katalogowy/Number:i04473
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kompozycje (w tym wielowidokowe), portrety polskie okres postacie średniowiecze, portrety polskie zawody władcy polscy - królowie władcy polscy - książęta zbiorowe / architecture compositions (including multiview ones), portraits/portrait / Architektur Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition, Porträts/Porträt / lithograph lithograph printed in colours, chromo-lithography / Farblithographie, Chromolithographie Lithographie