Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i04479
Typ/Type:druk (ilustracja) (kompozycja 6 widoków)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-kompozycje / Gustaw Fritsche
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:Warszawskie kolonie letnie. U "bladego dziecka". Dzieci gotowe do podróży. D-r Fritsche. Jazda na dworzec kolejowy. Zabawa dzieci na wsi. Zdrowe dzieci na Starym Mieście / "WARSZAWSKIE KOLONIE LETNIE. U "BLADEGO DZIECKA". DZIECI GOTOWE DO PODRÓŻY. D-R FRITSCHE. JAZDA NA DWORZEC KOLEJOWY. ZABAWA DZIECI NA WSI. ZDROWE DZIECI NA STARÉM MIEŚCIE."
Autor/Author:wg Eugeniusza Małyszczyckiego
Sygnatura/Signature:Ilustracja niesygnowana
Technika/Technique:druk na papierze
Wymiary/Size/Capacity:214x159 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie (karta po konserwacji)
Datowanie/Dating:1890
Pochodzenie/Origin:Z: Biesiada Literacka nr 41 (771) z 10.10.1890 s. 233
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst w kserokopii sygnowany pseudonimem: "Y..." (SPPP nie rozwiązuje tego pseudonimu). Autorstwo E. Małyszczyckiego wynika ze spisu treści półrocznika "Biesiady Literackiej". - Gustaw Fritsche (28.12.1838 Warszawa - 31.12.1891 Warszawa) lekarz, publicysta. Studiował od 1857 w Akademii Medyko-chirurgicznej w Warszawie, studia medyczne ukończył w Heidelbergu i Jenie w 1865 z tytułem doktora. Potem przebywał w Londynie, a w 1869 osiadł w Częstochowie jako lekarz szpitala. Od 1876 w Warszawie pracował jako ordynator lub lekarz naczelny szpitali warszawskich. Założył wraz z dr Dobrzyckim zakład wodoleczniczy i prywatne ambulatorium dla ubogich chorych oraz aktywnie społecznie działał w sprawach opieki zdrowotnej i opieki społecznej. W prasie medycznej publikował artykuły naukowe, zaś liczne teksty popularnonaukowe i życiorysy lekarzy zamieszczał w prasie społeczno-kulturalnej; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 7 ss. 149-150
Cena/Price:120
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie/[portret:Fritsche Gustaw]
Numer katalogowy/Number:i04479
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kompozycje (w tym wielowidokowe) wielowidokowe, portrety polskie okres postacie 19 wiek - Polska, portrety polskie zawody lekarze i inny personel medyczny - Polska, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture compositions (including multiview ones) multi-view, portraits/portrait / Architektur Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition mit vielen Ansichten, Porträts/Porträt / table (figure) / Druck