Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i04495
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-typy warszawskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:Sprzedawca węgla
Autor/Author:Józef Rapacki
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie już poza kompozycją po prawej stronie u dołu: monogram wiązany "JR"
Technika/Technique:autolitografia na papierze
Wymiary/Size/Capacity:348x272 mm (kompozycja); 490x342 mm (tablica)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, kompozycja bez wad, nieznacznie uszkodzone marginesy, nieco większe przedarcie na górnym marginesie i nieznaczne zagięcia tablicy
Datowanie/Dating:1926
Pochodzenie/Origin:Z: Józef Rapacki: Z dawnej i niedawnej Warszawy. Album typów ulicznych. 20 autolitografji. Warszawa: "Bibljoteka Domu Polskiego", [1926]
Inf. o Autorze/Information about an Author:Józef Rapacki (19.03.1871 Warszawa - 31.01.1929 Olszanka pow. Żyrardów) malarz i grafik, a także rysownik oraz ilustrator. Edukację artystyczną rozpoczął w wieku 14 lat w warszawskiej Klasie Rysunkowej Wojciecha Gersona, kontynuował studia w latach 1887/1888 w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, od 1888 ponownie w Warszawie, gdzie uczył się prywatnie u W. Gersona, zaś w latach 1889-1891 studiował w Monachium. Potem - poza podróżami i stypendiami artystycznymi - przebywał głównie w Warszawie i Krakowie. W Krakowie zainteresował się litografią, na przełomie 1908/1909 zamieszkał w Olszance. Wzięty i płodny malarz (malował głównie pejzaże olejne), w grafice uprawiał jedynie litografię czarno-białą i barwną swobodnie i sprawnie operując tą techniką graficzną wydając kilka tek i liczne pojedyncze prace. Ceniony i licznie nagradzany malarz i litograf; zob. bardzo obszerny biogram SAP t. 8 s. 220-227
Literatura/Literature:Grońska 1994 poz. 467; Tessaro-Kosimowa 1973 s. 127 ilustracje s. 119, s. 123, s. 125
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica. Tytuł ryciny (umowny) wg Marii Grońskiej: Grafika w książce, tece i albumie [...]. Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1994 poz. 467. Ciekawa tematycznie rycina dużego formatu
Cena/Price:500
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i04495
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia typy ludowe, varia kostiumologia i stroje ludowe, zawody i zajęcia sprzedawca obnośny i obwoźny / ethnography folk types/folk type, jobs and professions/job and occupation varia costumology / Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Etnographie Volkstypen/Volkstyp, Varia Kostümkunde/Trachten / autolithography lithograph / Autolithographie Lithographie