Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i04507
Typ/Type:rycina (kompozycja)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Białoruś / Litwa / Ukraina
Tytuł/Title:"Z OBRAZÓW I SZKICÓW J. I. KRASZEWSKIEGO. 1. Na poleskim zagonie. 2. Pińsk. 3. Osada Sernicka. 4. Mieszczanini ze Stepania. 5. Wieśniaczka z nad Bugu. 6. Poleszuk. 7. Kościołek na Litwie. 8. Mogiła samobójcy. 9. Rybacy pińczuki. 10. Sernicki szlachcic. 11. Cerkiewka. 12. Stare zamczysko. 13. Wnętrze chaty poleszuka. 14. Wrota główne w Tajkurach. przez Br. Podbielskiego."
Autor/Author:Marceli Wiśniewski wg Bronisława Podbielskiego na podstawie Józefa Ignacego Kraszewskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "B. PUC. M. WIŚNIEWSKI" i monogram wiązany "BP" oraz typograficznie pod kompozycją: "przez Br. Podbielskiego.".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:247x178 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, praktycznie niewidoczne bardzo nieznaczne przekłucia karty.
Datowanie/Dating:1887
Pochodzenie/Origin:Z: Biesiada Literacka nr 13 (587) z 2.04.1887 s. 205.
Inf. o Autorze/Information about an Author:Marceli Wiśniewski warszawski drzeworytnik czynny w latach 1875-1887, rytował dla "Kłosów" i "Tygodnika Ilustrowanego"; zob. Opałek 1949 s. 67 i Rudniewska (Słownik) ss. 135-136.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z anonimowym tekstem. Spis treści półrocznika nie podaje autora tekstu. Serniki - powiat Pińsk; Stepań - powiat Równe; Tajhury - powiat Ostróg; Pińsk.
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Polesie/Палессе/Полісся/Wołyń/Wolhyn/Волинь
Numer katalogowy/Number:i04507
Kategorie tematyczne/Categories:architektura cerkwie fortyfikacje kompozycje (w tym wielowidokowe) kościoły zamki, malarstwo polskie, rysunek polski etnografia typy ludowe, gospodarka rolnictwo rybołówstwo, varia kostiumologia i stroje ludowe, zawody i zajęcia myśliwy rolnik / architecture Orthodox churches/Orthodox church castles/castle churches/church compositions (including multiview ones) fortifications/fortification, economy agriculture fishing, ethnography folk types/folk type, jobs and professions/job and occupation varia costumology / Architektur Burgen/Burg Festungen/Festung Kirchen/Kirche Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition orthodoxe Kirchen/orthodoxe Kirche, Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Etnographie Volkstypen/Volkstyp, Varia Kostümkunde/Trachten, Wirtschaft Landwirtschaft Fischerei / wood-engraving / Holzstich