Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i04525
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Kowno / Kaunas
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Litwa
Tytuł/Title:Kowno. Ruiny zamku / "Kowno en Litvanie"
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:staloryt z akwafortą na papierze
Wymiary/Size/Capacity:144x224 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w dość ładnym stanie, nieco przycięty górny margines i niezbyt widoczne stare zagięcie w dolnej części tablicy, nieznaczna plamka (tablica po konserwacji)
Datowanie/Dating:1841
Pochodzenie/Origin:Z: Leonard Chodźko: La Pologne [...]. T. 1. Paris 1839-1841 tablica po s. 366
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica. Na pierwszym planie wędkarz. Ruiny zamku, pierwszą warownię w tym miejscu wzniesiono w XIII w., zamek zniszczony 1362, na jego miejscu wzniesiono kolejny zamek 1368, którego ruiny zachowane są do dziś, budowla na planie nieregularnego czworokąta z czteroma narożnymi wieżami, rozbudowany o basteję w 2. połowie XVI w., w wyniku wylewów rzeki Wilii w XVII i 1. połowie XVIII w. zawalenie części murów, w XIX w. częściowo rozebrany, restauracja zamku od 1930 do 1989; zob. Rąkowski 1999 ss. 139-140
Cena/Price:240
Numer katalogowy/Number:i04525
Kategorie tematyczne/Categories:architektura zamki, varia wędkarstwo, zawody i zajęcia wędkarz, malarstwo obce, rysunek obcy malarstwo polskie, rysunek polski / architecture castles/castle, jobs and professions/job and occupation varia angling / Architektur Burgen/Burg, Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Varia Angelsport / etching steel engraving / Radierung Stahlstich